není se čeho chytit
jsme sami
jen vědomí a ticho vesmíru
kdo je v hlavě
není přítomen

kdo není přítomen
je daleko od života

Vize

Vysvobození


jestli tma osvětluje
co asi dělá ticho
možná promlouvá